Skip to content Skip to footer

Disclaimer

Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s op Stappeninalbufeira.nl is de grootst mogelijke zorg besteed.
Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Stappeninalbufeira aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van zijn website.
Links naar externe sites Op de webpagina’s van Stappeninalbufeira.nl bevinden zich links naar externe websites. Stappeninalbufeira is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden. Linken naar website Stappeninalbufeira.nl. Linken naar pagina’s van Stappeninalbufeira.nl is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast.
Ook mag niet de suggestie bestaan dat Stappeninalbufeira toestemming verleende waar dat niet het geval is.
De juiste link is: “http://ww.stappeninalbufeira.nl”, met als officiële beschrijving Stappeninalbufeira.
Doorlinken naar pagina’s binnen de site van Stappeninalbufeira.nl is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Stappeninalbufeira.nl en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stappeninalbufeira.